russitemail
lv | ru
Войти в систему
Корзина
0 0.00

Noteikumi

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

  1. Interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka SIA „Geika” interneta veikala www.antikvariatslika.lv (turpmāk – e-veikala) lietošanas kārtību.
  2. Pārdevējs ir SIA „Geika”, reģistrācijas Nr. 401037626698, juridiskā adrese: „Nariņi”, Tomes pagasts, Ķeguma novads, LV-5020, Latvija (turpmāk – Pārdevējs).
  3. Pircējs pēc šiem Noteikumiem ir persona, kas ir reģistrējusies interneta vietnē kā pircējs. Internetveikalā var iepirkties:
   1.  rīcībspējīga fiziska persona, kas ir sasniegusi pilngadību, kuras rīcībspēju neierobežo tiesas lēmums;
   2. nepilgadīga persona no14(četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot tos gadījumus, kad tā ir emancipēta;
   3. juridiska persona;
  4. Piereģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs nepārprotami apstiprina, ka ir tiesīgs iepirkies interneta vietnē.
  5. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, rediģēt vai papildināt šos noteikumus. Par noteikumu izmaiņām pircējs tiek informēts internetveikala mājas lapā. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties no to pasludināšanas brīža, kad tie ir pieejami abām iesaistītajām pusēm. Tāpēc pircējam ieteicams iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms katra pirkuma veikšanas.
  6. Tirgotājs tiek atbrīvots no jebkuras atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnība nav iepazinies ar Noteikumiem, neskatoties uz to, ka viņam ir sniegta šī iespēja.
  7. Starp Pārdevēju un Pircēju, kas veic pasūtījumu e-veikalā, tiek slēgts Distances līgums (turpmāk – Līgums). Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei, proti, līdz pasūtījuma apmaksai un preces nodošanai. Šī punkta nosacījumi ir attiecināmie uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti e-veikalā.
  8. Cenas e-veikalā norādītas euro. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi.
  9. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt preču piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot precēm atlaides. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
  10. www.antikvariatslika.lv ievietotie preču attēli ir fotografēti veikalā, bet pie cita apgaismojuma var atšķirties. Ievietotie preču izmēri atbilst mājaslapā norādītajiem, bet, ja nepieciešama papildus informācija, izmēri un bildes, sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu info@antikvariatslika.lv.
  11. Visas preces ir lietotas un/vai antikvāras. Jāņem vērā, ka var būt nelielas skrambas, švīkas izbalējumi vai citi nenozīmīgi vizuāli defekti, kas neietekmē preces vērtību.

 

 1. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

 

  1. Veikt pasūtījumus e-veikalā var reģistrēti lietotāji. Ja klients izveido savu lietotāja kontu e-veikalā, klientam ir iespēja pievienoties e-veikalam autorizējoties.
  2. Lai iegādātos preces e-veikalā, jāveic šādas darbības:
   1. izvēlēties preci (vai preces), pievienojot tās „Pirkumu grozam”,
   2. pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „ Pirkumu grozā”, nospiest „Noformēt pasūtījumu”;
   3. pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Pasūtīt preces”.
   4. pirkuma maksa pilnā apmērā veicama bezskaidras naudas norēķinu veidā vai skaidrā naudā, izņemot preces veikalā – A.Čaka ielā 64, Rīgā.
  3. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot e-veikala pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, gadījumā, ja:
   1. prece vairs nav pieejama Pārdevēja noliktavā.
   2. tehnisku iemeslu dēļ e-veikalā norādītā preces cena un/vai parametri neatbilst faktiskajai preces cenai un/vai parametriem;
   3. Pircējs nav iepazinies ar e-veikala Noteikumiem.
  4. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.
  5. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Elektroniskā pasta sūtījums uzskatāms par saņemtu tajā pašā dienā, kurā tas nosūtīts.
  6. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-veikala e-pasta adresi – info@antikvariatslika.lv

 

 1. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA VAI IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ

 

  1. Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas jau izdarītā pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar SIA “Geika”, izmantojot e-pastu – info@antikvariatslika.lv

 

 

 1. PIEGĀDE

 

  1. Iegādāto preci var izņemt mūsu veikalā - A.Čaka ielā 64, Rīgā. Ja vēlaties saņemt preci ar kurjeru vai izņemt pakomātā, lūdzu rakstiet uz e-pastu info@antikvariatslika.lv.

 

 

 1. ATTEIKUMA TIESĪBAS

 

  1. Visa pārdošanā izliktā prece internetveiklā www.antikvariatslika.lv ir apskatāma klātienē veikalā A.Čaka ielā 64, Rīgā. Lūdzam rūpīgi iepazīties ar piedāvāto preču klāstu. Nopirkto preci atpakaļ nepieņemam.

 

 

 

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

 

  1. Pirms iepirkšanās internetveikalā Antikvariāts Lika, Pircējam ir pienākums reģistrēties veikala mājaslapā. Reģistrējoties, Pircējam jāievada savs vārds, uzvārds, e-pasts un parole.
  2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka piekrīt, ka uz noradīto e-pastu tiks nosūtīti ziņojumi, kas ir saistīti ar preces pasūtīšanu, apmaksas un piegādes veikšanu.
  3. Pircējam tāpat ir jāievada savi personas dati (vārds, uzvārds, piegādes adrese, telefona Nr.), kas ir nepieciešami veicot pasūtījumu, piegādi un apmaksu.
  4. Pircēja iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, balstoties uz Latvijas Republikas personu datu aizsardzības likuma prasībām, kā ari balstoties uz citiem Latvijas Republikas likumiem, kas reglamentē personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un aizsargājot Pircēja personas datus, Pārdevējs īstenos organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu darbību.
  5. Pircēja iesniegtos datus lietos tikai un vienīgi Tirgotājs un tā partneri, ar kuriem sadarbojas Tirgotājs, veicot internetveikala vadīšanu, preču piegādi un (vai) citas darbības, kas saistītas ar Pircēja pasūtījumu pieņemšanu vai izpildi. Tirgotājs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot jau

 

 

 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 

  1. Šie Noteikumi izveidoti, vadoties pēc Republikas tiesību aktiem.
  2. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp Pusēm saistībā ar šiem Noteikumiem tiek piemēroti un tie tiek skaidroti saskaņā ar Republikā spēkā esošajiem likumiem.
  3. Visas nesaskaņas, kas radušās šo Noteikumu izpildes dēļ, risināmas derību veidā. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
  4. Puses netiek atbrīvotas no saistībām saskaņā ar šo Noteikumu izpildi, ja to izpildi nav iespējams paredzēt vai no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kuri iekļauj:
   ugunsgrēkus, sprādzienus, vētras un citas stihiskās nelaimes un dabas stihijas, kuras neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;
   negadījumus vai apstākļus, kurus līguma Puses (Puse) nevar kontrolēt un kas neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;
   Valdības vai varas rīcību, kura neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuras dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta.
  5. Internetveikala www.antikvariatslika.lv izliktās preces fotogrāfijas un aprakstus nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem.